Bisdom OudtshoornSEDE OUDTHOORNENSIS VACANTE

With the resignation of Bishop de Gouveia from the pastoral care of the Diocese, the Diocese of Oudtshoorn is without a resident Bishop until a newly elected Bishop is appointed.

Until such time, Fr. John Atkinson, the former Vicar-General of the Diocese, will be ADMINISTERING the Diocese with limited faculities to do so. A new Bishop, when appointed, can come from anywhere in the SACBC area, yes, even from among the local clergy but it is not a given that any of the local clergy will be appointed as the shepherd of the flock of the Diocese of Oudtshoorn.

Save

Save

 

Ons Katedraal
Our Cathedral

Die huidige Katedraal is op 06 Augustus 1967, Die Fees van die Verheerliking van Onse Here op die Berg Tabor, ingewy.

The present Cathedral building was dedicated on 06 August 1967, The Feast of the Transfiguration of Our Lord on Mount Tabor.


Ons Bisdom
Our Diocese

Die Bisdom Oudtshoorn, onder die beskerming van Die Onbevlekte Hart van Maria en n Suffragane Bisdom van die Metropolitaanse Aartsbisdom Kaapstad, vorm deel van die Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe Konferensie (SAKBK).

The Diocese of Oudtshoorn, under the patronage of The Immaculate Heart of Mary and a Suffragan Diocese of the Metropolitan Archdiocese of Cape Town, is part of the Southern African Catholic Bishops Conference (SACBC).


Ons Biskop-emeritus
Our Bishop-emeritus

Bishop-elect Francisco Fortunato De  Gouveia

Francisco Fortunato de Gouveia is op 28 Mei 2010 aangestel as Biskop van die Bisdom Oudtshoorn en is op 17 Julie 2010 as Biskop gekonsekreer. Hy bedank as gevolg van gesondheidsredes met ingang van 2 Julie 2018.

Francisco Fortunato de Gouveia has been appointed Bishop of the Diocese of Oudtshoorn on 28 May 2010 and has been consecrated Bishop on 17 July 2010. He resigned due to health reasons on 2 July 2018.

Untitled Document

SEDE OUTSHOORNENSIS VACANTE

Plaaslike Biskop bedank en die Bisdom word deur die ex-Vikaris-generaal bestuur
Local Bishop resigns and the Diocese is now administered by the ex-Vicar-General

  • As gevolg van die bedanking van Biskop de Gouveia word die Bisdom tot verdere kennisgewing deur Vr. John Atkinson, voormalige Vikaris-generaal van die Bisdom en Parogiepriester te Ss. Petrus en Paulus bestuur.
  • Due to the resignation of Bishop de Gouveia due to healt reasons, the Diocese will be administered by Fr. John Atkinson, the Vicar-General at the time of Bishop de Gouveia's resignation and Parish Priest at Ss. Peter and Paul.

Deel u nuus en gebeure met ons | Share your news and event with us

Hou gerus die volgende sleutelwoorde in gedagte as u nuus en gebeure met ons wil deel.
Onthou, alles is belangrik, wat ookal in die Bisdom, parogie, kongregasie of u projekte gebeur, ons kan daaroor verslag lewer.


Keep the following words in mind when you share news and events with us.
Remember every occassion is important, whatever is happening in the Diocese, parish, congregation or your project, we can report on that.

WHO: State who all are involved in the occassion
WHAT: State what really is the occassion, what is happening or has happened
WHERE: State cleary where the occasion will take place or took place
WHEN: State clearly when the occassion will take place or took place
WHY: State clearly why did it happen or why is it happening
HOW: State clearly how it happened

Nuus vanuit die Bisdom, die Suider-Afrikaanse en die Universele Kerk
News from around the Diocese, the Southern African and the Universal Church

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 
Bisdom OudtshoornFrom the Diocesan Pontifical Mission Societies Director

Click here to read the latest PMS Newsletter in pdf-format.

Facebookers, follow the National PMS Office by clicking here.


 
Dioecesis Oudtshoornensis

Oudtshoorn, 09 October 2018

MISSION SUNDAY 2018 - Read the administrators' Pastoral Letter here: English and Afrikaans

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 79
Joomla extensions by Siteground Hosting