Pastorale Staf - Biskop de  Gouveia

Uitgestrek  tydens die Litanie van die Heiliges - Biskop de  Gouveia

Handoplegging  tydens die  wydingseremonie

Biskop de   Gouveia seën die Godsvolk

Biskop de  Gouveia word deur sy mede-biskoppe gegroet

Biskop de  Gouveia klop aan die katedraal deur om toegang te versoek
Bisdom Oudtshoorn verwelkom hulle nuwe herder

Op Saterdag 17 Julie is die hoogeerwaarde Francisco Fortunato de Gouveia tot die vierde Katolieke biskop van Oudtshoorn, sedert die oprigting van die bisdom Oudtshoorn op 11 Januarie 1951 deur die Heilige Stoel, gewy. As gevolg van die groot getalle mense wat die wyding bygewoon het, was die katedraal van Oudtshoorn te klein en is die seremonie in die De Jager Sportsentrum gehou. Biskop de Gouveia volg biskop Edward Adams op wat 27 jaar lank aan die stuur van dié uitgestrekte bisdom (die tweede grootste in Suid-Afrika) gestaan het.

Katolieke glo dat ’n biskop (van die Griekse woord episkopos wat opsiener of toesighouer beteken) ’n direkte opvolger van die Here Jesus Christus se Twaalf Apostels is. Daarom is die wyding van ’n biskop ’n grootse en luisterryke geleentheid. Die verrigtinge het in drie stappe geskied; Vrydagaand het die aangewese-biskop tydens 'n plegtige Aandgebedsdiens (vespers) die Eed van Getrouheid  in die teenwoordigheid van talle biskoppe, priesters, religieuse en gelowiges afgelê en terseldertyd is die simbole van die biskopamp, die miter, ring en herderstaf geseën.

Saterdagoggend het die wydingseremonie plaasgevind. Die Metropoliet, aartsbiskop Stephen Brislin van Kaapstad, was die hoofkonsekrator van die nuwe biskop en hy is bygestaan deur aartsbiskop James Green JCD, die Apostoliese Nuncio vir Suider-Afrika (die pouslike gesant) en biskop-emeritus Edward Adams van Oudtshoorn. Die homilie is gelewer deur aartsbiskop Bhuti Thlagale OMI, aartsbiskop van Johannesburg en president van die Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe Konferensie. Elf ander biskoppe en die kardinaal-aartsbiskop van Durban, Wilfred Napier OFM, was ook aangewesig. Benewens al die priesters en diakens van die bisdom Oudtshoorn het meer as 40 priesters van ander plekke ook die viering bygewoon.

Die derde stap het op Sondagoggend te St. Salvator Katedraal plaasgevind toe die nuut gewyde biskop amptelik sy Katedraalkerk betreë het om die Heilige Mis vir die eerste keer in die Bisdom as biskop te vier. Die biskop het stiptelik om nege uur nege keer, drie maal drie keer met verwysing na die Heilige Drie-eenheid, met 'n silwer hammer aan die hoofdeur van die katedraal geklop om sodoende toegang tot sy katedraal te versoek.

Binne die katedraal het ongeveer 700 gelowiges en die Plebaan die biskop in stilte afgewag en na die geklop aan die katedraal deure deur die katedraal weergalm het, is die gegrendelde deure ontsluit en stadig oopgemaak om die biskop in te laat.

Die nuwe biskop is ’n boorling van Kaapstad en was tot onlangs parogiepriester in Vishoek. Die groot aantal mense van sy voormalige parogieë wat die moeite gedoen het om na Oudtshoorn te reis, getuig van sy persoonlike gewildheid en die waardering wat daar vir hom as Kerklike bedienaar en Godsman bestaan. Die Wydingsmis is deur meer as tweeduisend mense bygewoon. Onder die hoogwaardigheidsbekleërs was die Portugese ambassadeur en sy gade, asook die burgemeesteres van Oudtshoorn, raadslid Diane de Jager.

Daar is met groot waardering teruggekyk op die bekwame leiding van biskop Edward Adams,wat soveel jare lank en dikwels onder moeilike omstandighede ’n ware herder vir die Katolieke gemeenskap van Oudtshoorn was. Biskop Adams sal waarlik gemis word. Biskop Frank het onmiddellik ’n goeie indruk gemaak, veral dit ook duidelik word dat hy hom goed in Afrikaans kan uitdruk. Die Katolieke geloofsgemeenskap betuig hul dank teenoor die Almagtige God vir hul nuwe herder en verwelkom ’n man wat homself al terdeë bewys het as ’n draer van Christus se liefde in hul midde.

(Alle fotos met vergunning van Metanoia Ministries © - en direk vanaf hul beskikbaar)


 

Jeugleierskap en Kinderkampe te Don Bosco Jeugkamp

Kategese-sessie by die 2010 KinderkampDie Sakramente van Inisiasie word van nader bestudeerOudtshoorn, 02 Julie 2010: Ses-en-dertig Jeugdiges van regoor die Bisdom Oudtshoorn het die afgelope Jeugleierskap opleiding oor die tydperk 18-21 Junie bygewoon. Op hulle beurt is hulle weer voorberei om die Kinderkamp wat vanaf 21-25 Junie plaasgevind het te kan fasiliteer. Sowat een honderd kinders, oorwegend van Oudtshoorn, Dysselsdorp, George, Beaufort-Wes, Leeu Gamka, Knysna en Mosselbaai afkomstig, het dié kamp bygewoon. Die fokus van die kamp was kategese en spesifiek die Sakramente van Inisiasie. Die kinders het ook geleer hoe om Rosekranse te maak en om die Angelus-gebed te bid.

By die afsluitingsviering vanIntelektueel gevoed; nou word die magies ook bederf die Heilige Eucharistie wat deur Emeritus-Biskop Edward R. Adams voorgegaan is, het hy die Bisdomlike Jeugraad hartlik bedank vir hul toegewydheid ten opsigte van die Bisdomlike Jeugbediening en die Jeug- en Kinderkampe spesifiek. Verder het hy ook genoem dat daar nog baie werk voorlê om ons kinders te help groei in hul geloof; uiteraard die doel van die Don Bosco Jeugkamp en die aktiwiteite wat daar aangebied word. Opregte dank gaan dan ook aan almal wat bygedra het tot die sukses van die kamp, veral aan die Parogiepriesters wat kinders gestuur het en aan die leiers wat bereid was om soveel in 'n kort tydjie te leer en oor te dra; getrou aan die Jeugraad se leuse: " Gewortel en gegrondves in Christus".

 

Corpus Christi in Beaufort-Wes

Sentrale Dekenaat vier Corpus Christi saamAfsluiting  van Maria-maandOudtshoorn, 09 Junie 2010: Op Sondag 6 Junie het die parogies van die Sentrale Dekenaat op Beaufort-Wes saamgekom om die plegtigheid van die Allerheiligste Liggaam en Bloed van die Here te vier. Vr. Dennis Ongansie C.O. was die hoofselebrant by die Heilige Mis en die homilie is deur Vr. Leon Mostert C.O. gelewer. Die deken, Vr. Hermanus Swartz, en Vrs. David Dettmer C.O. en Vernon Meyer C.O. was die konselebrante.

Ná afloop van die Heilige Mis het daar ’n plegtige prosessie met die Allerheiligste Sakrament deur die strate van Beaufort-Wes plaasgevind. Ten spyte van die winderige weer het al die aanwesiges duidelik en sigbaar getuienis gelewer van ons geloof in die Liggaamlike Teenwoordigheid van onse Here. Daarna is almal op ’n heerlike warm maaltyd getrakteer wat deur die parogie van Heilige Kruis voorberei is.

 

Afsluiting van Maria-maand

Afsluiting van Maria-maandAfsluiting  van Maria-maandOudtshoorn, 01 Junie 2010:

Op Sondag 30 Mei is die Maria-maand oudergewoonte by St. Niklaas van Flüe Katolieke Kerk met die bid van die Rosekrans en 'n ligprosessie vanaf die kerk na die Maria-grot en terug.

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 Next > End >>

Page 73 of 78
Joomla extensions by Siteground Hosting