Information may be outdated. Should you be able to furnish us with updated information, send an e-mail to the webmaster at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Inligting mag verouderd wees. Indien u ons van opgedateerde inligting kan voorsien, stuur gerus 'n e-pos aan die webmeester te This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


PARISH, CHAPEL & EUCHARISTIC CENTRE HOLY MASS AND LITURGICAL CELEBRATION TIMES

HOTSPRINGS: Immaculate Conception of Mary Catholic Church

Holy Mass

Normally every 2nd Sunday: ± 09:00
Also on Special Feast Days and Holydays of Obligation

(It is always advisable to call ahead and confirm Mass times. Tel: 044 2794083)PAROGIE, KAPEL & EUCHARISTIESE SENTRUM HEILIGE MIS EN LITURGIESE VIERING TYE

HOTSPRINGS: Onbevlekte Ontvangenis van Maria Katolieke Kerk

Heilige Mis

Gewoonlik elke 2de Sondag: ± 09:00
Ook op Spesiale Feesdae en ander Heilige Dae

(Dit is altyd raadsaam om eers te skakel en Heilige Mis tye te bevestig. Tel: 044 2794083)