Information may be outdated. Should you be able to furnish us with updated information, send an e-mail to the webmaster at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Inligting mag verouderd wees. Indien u ons van opgedateerde inligting kan voorsien, stuur gerus 'n e-pos aan die webmeester te This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


PARISH, CHAPEL & EUCHARISTIC CENTRE HOLY MASS AND LITURGICAL CELEBRATION TIMES

WORCESTER: Immaculate Heart of Mary Catholic Church

Holy Mass

Wednesdays: 19:00

Sundays: 11:00

Also on Special Feast Days and Holydays of Obligation

(It is always advisable to call ahead and confirm Mass times. Tel: 023 3470416)PAROGIE, KAPEL & EUCHARISTIESE SENTRUM HEILIGE MIS EN LITURGIESE VIERING TYE

WORCESTER: Onbevlekte Hart van Maria Katolieke Kerk

Heilige Mis

Woensdae: 19:00

Sondae: 11:00

Ook op Spesiale Feesdae en ander Heilige Dae

(Dit is altyd raadsaam om eers te skakel en Heilige Mis tye te bevestig. Tel: 023 3470416)