Klerus Pastoraleraad | Clery Pastoral Council

Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town – Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad – Republiek van Suid Afrika

KLERUS PASTORALERAAD UITVOERENDE RAAD | CLERGY PASTORAL COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL

PRESIDENT

Bishop, Francisco Fortunato De Gouveia, Lord Bishop of Oudtshoorn

 President: Weleerwaarde Biskop Francisco Fortunato de Gouveia
 President: Rt/ Rev. Francisco Fortunato de Gouveia
 Posadres | Postal Address: Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
 Tel: +27 44 2791715
 E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


BEAMPTES | OFFICIALS
Verkies op 25 Februarie 2015 vir 'n tydperk van drie-jaar | Elected on 25 February 2016 for a period of three years

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Eerw. Vr. Ashley Orgill OPraem Voorsitter: Eerw. Vr. Ashley Orgill OPraem
Chair: Rev. Fr. Ashley Orgill OPraem
Posadres | Postal Address: Posbus 480, WORCESTER, 6849
Tel: +27 23 3470464
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itEerw. Vr. Ashley Orgill OPraem Ondervoorsitter: Eerw. Vr. Enrico Valentino Parry
Vice Chair: Rev. Fr. Enrico Valentino Parry
Posadres | Postal Address: Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itEerw. Vr. Vernon D. Macaskill Meyer C.O. Sekretaris: Eerw. Vr. Vernon D. Macaskill Meyer C.O.
Secretary: Rev. Fr. Vernon D. Macaskill Meyer C.O.
Posadres | Postal Address: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039602
Faks | Fax: +27 44 2720822
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Save

Save

Save