Information may be outdated. Should you be able to furnish us with updated information, send an e-mail to the webmaster at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Inligting mag verouderd wees. Indien u ons van opgedateerde inligting kan voorsien, stuur gerus 'n e-pos aan die webmeester te This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


PARISH, CHAPEL & EUCHARISTIC CENTRE HOLY MASS AND LITURGICAL CELEBRATION TIMES

MONTAGU: Our Lady of Fatima Catholic Church

Holy Mass

Sundays: 09:00

Catechism before Holy Mass on Sundays at 08.00 am.

Also on Special Feast Days and Holydays of Obligation

(It is always advisable to call ahead and confirm Mass times. Tel: 028 5142105)

Benediction, 1st Friday of the month at 17.30 pm.

Rosary group every Thursday at 17.30 pm.PAROGIE, KAPEL & EUCHARISTIESE SENTRUM HEILIGE MIS EN LITURGIESE VIERING TYE

MONTAGU: Onse Liewe Vrou van Fatima Katolieke Kerk

Heilige Mis

Sondae: 09:00

Kategese voor die Heilige Mis op Sondae om 08.00 vm.

Ook op Spesiale Feesdae en ander Heilige Dae

(Dit is altyd raadsaam om eers te skakel en Heilige Mis tye te bevestig. Tel: 028 5142105)

Benediksie, 1ste Vrydag van die maand om 17.30 nm.

Rosekransgroep elke Donderdag om 17.30 nm.