Klerus Pastoraleraad | Clery Pastoral Council

Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad Republiek van Suid Afrika

KLERUS PASTORALERAAD UITVOERENDE RAAD | CLERGY PASTORAL COUNCIL EXECUTIVE COUNCIL

PRESIDENT

Bishop, Francisco Fortunato De Gouveia, Lord Bishop of Oudtshoorn

 President: Weleerwaarde Biskop Francisco Fortunato de Gouveia
 President: Rt/ Rev. Francisco Fortunato de Gouveia
 Posadres | Postal Address: Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
 Tel: +27 44 2791715
 E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


BEAMPTES | OFFICIALS
Verkies op 25 Februarie 2015 vir 'n tydperk van drie-jaar | Elected on 25 February 2016 for a period of three years

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Eerw. Vr. Ashley Orgill OPraem Voorsitter: Eerw. Vr. Ashley Orgill OPraem
Chair: Rev. Fr. Ashley Orgill OPraem
Posadres | Postal Address: Posbus 480, WORCESTER, 6849
Tel: +27 23 3470464
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itEerw. Vr. Ashley Orgill OPraem Ondervoorsitter: Eerw. Vr. Enrico Valentino Parry
Vice Chair: Rev. Fr. Enrico Valentino Parry
Posadres | Postal Address: Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itEerw. Vr. Vernon D. Macaskill Meyer C.O. Sekretaris: Eerw. Vr. Vernon D. Macaskill Meyer C.O.
Secretary: Rev. Fr. Vernon D. Macaskill Meyer C.O.
Posadres | Postal Address: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039602
Faks | Fax: +27 44 2720822
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Save

Save

Save