Kloosters & Religieuse | Convents & Religious
Convents & Religious

Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad Republiek van Suid-Afrika

Kliek op die toepaslike afdeling vir verdere inligting. | Click on the section of interest for further information.


Inligting mag verouderd wees. Indien u ons van opgedateerde inligting kan voorsien, stuur gerus 'n e-pos aan die webmeester te This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Information may be outdated. Should you be able to furnish us with updated information, send an email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skakels op hierdie webblad werk nie in Google Chrome of Firefox nie.
Links on this web page does not work in Google Chrome or Firefox.


Information may be outdated. Should you be able to furnish us with updated information, send an e-mail to the webmaster a - See more at: http://www.bisdomoudtshoorn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=15#sthash.8INR2YRC.dpuf

 Franciskaanse Klarisse Susters, F.C.C. | Franciscan Clarrists Sisters, F.C.C.

 Norbertyne, O Praem | Norbertines, O Praem

Klik | Click Oblate Susters van St. Frans van Sales, OSFS | Oblate Sisters of St. Francis de Sales, OSFS

Klik | Click Ceres

Klik | Click Mosselbaai | Mossel Bay

Klik | Click Die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri te Oudtshoorn, C.O. | The Congregation of the Oratory of St. Philip Neri in Oudtshoorn, C.O.

Klik | Click Pallottyne, SAC | Pallotines, SAC

Klik | Click Kapusyne van Ewigdurende Aanbidding, OSC Cap | Capuchins of Perpetual Adoration, OSC Cap

Klik | Click Susters van Voorsienigheid, SdP | Sisters of Providence, SdP

KLOOSTERS EN RELIGIEUSE | CONVENTS AND RELIGIOUS

Franciskaanse Klarisse Susters, F.C.C. | Franciscan Clarrists Sisters, F.C.C.

St. Alphonsa F.C. Klooster | Convent
Woonadres | Residential Address: Adonislaan, DYSSELSDORP
Posadres | Postal Address: Posbus 1809, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2516360
E-pos | E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Oblate Susters van St. Frans van Sales, OSFS | Oblate Sisters of St. Francis de Sales, OSFS

Aviat Klooster | Convent
Woonadres | Residential Address: Voortrekkerstraat 118, CERES
Posadres | Postal Address: Voortrekkerstraat 118, CERES, 6835
Tel: +27 23 3122115
Faks | Fax: +27 23 3122882
E-pos | E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

GEORGE AREA

Pallottyne, SAC | Pallotines, SAC

Drie-eenheid Huis | Trinity House
Posadres | Postal Address: Posbus 515, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 870 8374
Faks | Fax: +27 44 870 8374
E-pos | E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Oblate Susters van St. Frans van Sales, OSFS | Oblate Sisters of St. Francis de Sales, OSFS

Leonie Aviat Klooster | Convent
Woonadres | Residential Address: Duthiestraat 13, HEIDERAND
Posadres | Postal Address: Posbus 11285, HEIDERAND, 6511
Tel: +27 44 6932321
Faks | Fax: +27 44 6932321
E-pos | E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri te Oudtshoorn, C.O. | The Congregation of the Oratory of St. Philip Neri in Oudtshoorn, C.O.

Woonadres | Residential Address: Wolfweg 9A, Bridgton, OUDTSHOORN
Posadres | Postal Address: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039600
Faks | Fax: +27 44 2720822
E-pos | E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Webblad | Web page: www.dieoratorium.org

Vr/Fr. David William Dettmer C.O. [+27 44 2039604]
Vr/Fr. Vernon Donald Macaskill Meyer C.O. [+27 44 2039602]
Vr/Fr. Leon Daniel Mostert C.O. [+27 44 2039605]
Vr/Fr. Dennis Christiaan Ongansie C.O. [+27 44 2039610]
Vr/Fr. Wim Jean Jules Sabo C.O. [+27 44 2039618]
Br/Bro. Mark Van Zyl van der Merwe C.O. [+27 44 2039609]
Br/Bro. Theodore Dekker [+27 44 2039616]
Mnr/Mr. Jonathan Strydom [+27 44 2039611]

Susters van Voorsienigheid, SdP | Sisters of Providence, SdP

Woonadres | Residential Address: Wolfweg 9E, Bridgton, OUDTSHOORN
Posadres | Postal Address: Posbus 1656, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2720825
E-pos | E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Kapusyne van Ewigdurende Aanbidding, OSC Cap | Capuchins of Perpetual Adoration, OSC Cap

Kapusyne Klooster van Aanbidding - Bethany - Capuchin Perpetual Adoration Convent
Woonadres | Residential Address: Bethany Klooster | Convent, SWELLENDAM
Posadres | Postal Address: Posbus 43, SWELLENDAM, 6740
Tel: +27 28 5141319
Faks | Fax: +27 28 5143380
E-pos | E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Norbertyne - O Praem | Norbertines, O Praem

Woonadres | Residential Address: Kontak of St. Petrus en Paulus, GEORGE of Maria Goretti, WORCESTER. Contact either Ss. Peter and Paul, GEORGE or St. Maria Goretti, WORCESTER.


Save

Save

Save