Parogies, Kapelle & Eucharistiese Sentra in die Bisdom

Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town Ė Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad Ė Republiek van Suid-Afrika

Kliek op die letter van die alfabet ooreenstemmend die naam van die plek waar die Parogie, Kapel of Eucharistiese Sentrum (reeds Buitestasies genoem) geleŽ is, om die toepaslike informasie te sien.

Inligting mag verouderd wees. Indien u ons van opgedateerde inligting kan voorsien, stuur gerus 'n e-pos aan die webmeester te This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Skakels op hierdie webblad werk nie in Google Chrome of Firefox nie.
Links on this web page does not work in Google Chrome or Firefox.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|

Heilige Mis Tye

ALBERTINIA:
Straatadres: 
Word bedien vanuit Mosselbaai: St. Blaize


terug na bo | back to the top

St. Elisabet van Hongarye Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


AVONTUUR: St Elisabet van Hongarye Katolieke Kerk - 1971
Straatadres: Avontuur Landbougebied, Die Langkloof
Posadres: p/a Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2794083
Faks: +27 44 2720822
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrums: Haarlem; Ongelegen; Uniondale


terug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye

BARRYDALE:
Straatadres:
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit
Swellendam


terug na bo | back to the top

St. Josef Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


BEAUFORT WES: St Josef Katolieke Kerk - 1875
Straatadres: Birdstraat 99, BEAUFORT WES
Posadres: Birdstraat 99, BEAUFORT WES, 6970
Tel: +27 23 4142134
Faks: +27 23 4142134
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


terug na bo | back to the top

Heilige Kruis Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn
Heilige Mis Tye


BEAUFORT WES: Heilige Kruis Katolieke Kerk - 1977
Straatadres: Skoolstraat 16, RUSTDENE
Posadres: Skoolstraat 16, RUSTDENE, 6970
Tel: +27 23 4142134
Faks: +27 23 4142134
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrums: Leeu-Gamka (Nelspoort)
Institute: St Johannes Kleuterskool; Khanyisa Creche en Pre-PrimÍre Skool


terug na bo | back to the topBIESIESPOORT:
Word bedien vanuit Victoria Westerug na bo | back to the topBLANCO: Geografiese verwysing
Sien George: Blanco


terug na bo | back to the topBONGOLETHU: Geografiese verwysing
Sien Oudtshoorn: Bridgton


terug na bo | back to the top

OLV van die Vallei Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


BONNIEVALE: Onse Liewe Vrou van die Vallei Katolieke Kerk - 1994
Straatadres: Nuwe Kruisstraat, BONNIEVALE
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Worcester: Christus Koning


terug na bo | back to the topBRIDGTON: Geografiese verwysing
Sien Oudtshoorn: Bridgton


terug na bo | back to the topCARNARVON:
Word bedien vanuit Victoria Wes


terug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye
CERES: Onse Liewe Vrou Ten-hemel-opneming Katolieke Kerk - 1953
Straatadres: Voortrekkerstraat 124, CERES
Posadres: Posbus 789, CERES, 6835
Tel: +27 23 3161778
Faks: +27 23 3161778
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrum: Tulbagh
Institute: Aviat Klooster; Aviat CrŤche


terug na bo | back to the top

St. Josephine Bakita Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


CERES - NDULI: St. Josephine Bakita Pastorale Sentrum
Straatadres:
Word bedien vanuit Ceres: Onse Liewe Vrou Ten-hemel-opneming Katolieke Kerk


terug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye

DE DOORNS: St. Josef Katolieke Kerk - 1955
Straatadres: Nasionalepad, DE DOORNS
Posadres: Posbus 5, DE DOORNS, 6875
Tel: +27 23 3562509
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrums: Sandhills; Touwsrivier


terug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye


DRIE-SUSTERS:
Straatadres:
Word bedien vanuit Victoria Westerug na bo | back to the top

St. Konrad van Parzham Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


DYSSELSDORP: St. Konrad van Parzham Katolieke Kerk - 1935
Straatadres: Adonisweg, DYSSELSDORP
Posadres: Posbus 8, DYSSELSDORP, 6628
Tel: +27 44 2516365
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrums: Willowmore, Hotsprings, Prins Albert
Institute: Franciskaanse Klarisse Susters; St Konrad PrimÍre Skool; St Konrad Kleuterskool
Volg ons op FacebookSt. Konrad van Parzham

terug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye


FRIEMERSHEIM: St. Migael Katolieke Kerk
Straatadres: Protea Singel 34, FRIEMERSHEIM
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Mosselbaai: St. Blaize


terug na bo | back to the top

Ss. Petrus en Paulus Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


GEORGE: Ss. Petrus en Paulus Katolieke Kerk - 1841
Straatadres: Meadestraat 116, GEORGE, 6529
Posadres: Posbus 9050, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8732626
Faks: +27 44 8732626
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrums: St Anna - Blanco - 1951
Institute: Heilige Kruis PrimÍre Skool
Volg ons op FacebookSs Petrus en Paulus

terug na bo | back to the top

St. Anna Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


GEORGE - BLANCO: St. Anna Katolieke Kerk - 1951
Straatadres:
Posadres: Posbus 7091, BLANCO, 6531
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit George: Ss. Petrus & Paulus


terug na bo | back to the top

St. Vincent Pallotti Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


GEORGE - PACALTSDORP: St Vincent Pallotti Katolieke Kerk - 1962
Straatadres:
Posadres: p/a Posbus 515, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8707640
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit
George: Step-A-Side


terug na bo | back to the top

St. Liborius Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


GEORGE - PARKDENE: St. Liborius Katolieke Kerk - 1983
Straatadres:
Posadress:
Posbus 215, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8758400
Faks: +27 44 8758400

E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit
George: Rosemoor


terug na bo | back to the top

St. Maria - Koningin van die Apostels Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


GEORGE - ROSEMOOR: St. Maria - Koningin van die Apostels Katolieke Kerk - 1929
Straatadres:
Posadress:
Posbus 215, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8758400
Faks: +27 44 8758400

E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrums: Parkdene: St Liborius; Thembalethu: Goeie Herder
Institute: St Maria PrimÍre Skool


terug na bo | back to the top

Heilige Drie-Eenheid Kapel - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


GEORGE - STEP-A-SIDE: Heilige Drie-eenheid Kapel - 1972
Straatadres: Step-A-Side, Trinity Huis, N9/N12 GEORGE-OUDTSHOORN
Posadres: Posbus 515, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8707640
Institute: RetrÍt en Godsdiensopleiding Sentrum
Tel: +27 44 8707264
Faks: +27 44 8700028


terug na bo | back to the top

Goeie Herder Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


GEORGE - THEMBALETHU: Goeie Herder Katolieke Kerk
Straatadres:
Posadres:
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit
George: Rosemoor


terug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye

GROOT BRAK RIVIER:
Straatadres: 
Word bedien vanuit Mosselbaai: St. Blaize


terug na bo | back to the topHAARLEM: Geografiese verwysing
Sien
Avontuur


terug na bo | back to the top

Beskermengel Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


HEIDELBERG: Beskermengel Katolieke Kerk
Straatadres:
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit
Swellendam


terug na bo | back to the top

Ster van die See Kapel - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


HERROLDSBAAI: OLV Ster van die See Kapel
(Die viering van die Liturgie van die Eucharistie moet vooraf gereŽl word)
Straatadres: Sandstrand Weg, HEROLDSBAAI
Posadres: p/a Posbus 526, George, 6530
Tel (Akkommodasie): +27 44 8510095 - Mel Walton
Tel (Kapelbesprekings): +27 44 8510211 - Noeline Crawley
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit
George: Rosemoor


terug na bo | back to the topHORNLEE: Geografiese verwysing
Sien
Knysna: Hornlee


terug na bo | back to the top

Onbevlekte Ontvangenis van Maria Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


HOTSPRINGS: Onbevlekte Ontvangenis van Maria Katolieke Kerk
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit
Oudtshoorn: Bridgton


terug na bo | back to the topHUTCHINSON:
Word bedien vanuit Victoria Wes


terug na bo | back to the topKLEIN BRAK RIVIER: Geografiese verwysing
Sien Friemersheim


terug na bo | back to the top

St. Bonifatius Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


KNYSNA: St Bonifatius Katolieke Kerk - 1884
Straatadres: Queenstraat 32, KNYSNA
Posadres: Posbus 149, KNYSNA, 6570
Tel: +27 44 3821391
Faks: +27 44 3821391
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


terug na bo | back to the top

St. Theresa Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


KNYSNA - HORNLEE: St Teresa Katolieke Kerk - 1975
Straatadres: St. Theresastraat 3295, HORNLEE
Posadres: Posbus 149, KNYSNA, 6570
Tel: +27 44 3821391
Faks: +27 44 3821391
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Knysna: St. Bonifatius


terug na bo | back to the top

OLV van die Heilige Rosekrans Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


KNYSNA - KHAYALETHU: OLV van die Heilige Rosekrans Katolieke Kerk - 1994
Straatadres: Khayalethu Straat, KHAYALETHU
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Knysna: St. Bonifatius


terug na bo | back to the topKWANOKUTHULA: Geografiese verwysing
Sien Plettenbergbaai: Kwanokuthula


terug na bo | back to the topKWANONQABA: Geografiese verwysing
Sien Mosselbaai: Kwanonqaba


terug na bo | back to the topLEEU-GAMKA (NELSPOORT):
Word bedien vanuit Beaufort Wes


terug na bo | back to the topMELTON WORLD:
Word bedien vanuit Victoria Wes


terug na bo | back to the top

Onse Liewe Vrou van Fatima Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


MONTAGU: Onse Liewe Vrou van Fatima Katolieke Kerk
Kontakpersoon: Mnr. Murray
Straatadres: Protealaan 29, Bergsig, MONTAGU
Tel: +27 23 6142304
Faks: +27 23 6142304
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Swellendam


terug na bo | back to the top

St. Blaize Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


MOSSELBAAI: St Blaize Katolieke Kerk - 1927
Straatadres: Sampsonstraat 33, MOSSELBAAI
Posadres: Posbus 11285, HEIDERAND, 6511
Tel: +27 44 6933823
Faks: +27 86 6759050
Sel: +27 72 8110600
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrums: Friemersheim; Stilbaai
Institute: St. Blaize PrimÍre Skool; St. Blaize Kleuterskool; Leoni Aviat Kloosterterug na bo | back to the top

St. Thomas Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


MOSSELBAAI: St. Thomas Katolieke Kerk - 1868
Straatadres: Marshstraat 28, MOSSELBAAI, 6500
Posadres: Posbus 1966, MOSSELBAAI, 6500
Tel: +27 44 6905178

Sel: +27 72 1061555
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrum: Kwanonqaba: St. Charles Lwanga; Riversdal: St. Francis Xavier


terug na bo | back to the top

St. Charles Lwanga Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


MOSSELBAAI - KWANONQABA: St. Charles Lwanga Katolieke Kerk
Straatadres: Kunanastraat 1, KWANONQABA
Posadres: p/a Posbus 1966, MOSSELBAAI, 6500
Tel: +27 44 6905178
Sel: +27 72 1061555
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Mosselbaai: St. Thomas


terug na bo | back to the topNELSPOORT (LEEU-GAMKA):
Word bedien vanuit Beaufort Wes


terug na bo | back to the topNDULI: Geografiese verwysing
Sien Ceres: Nduli


terug na bo | back to the topONGELEGEN: Geografiese verwysing
Sien Avontuur


terug na bo | back to the top

St. Salvator Katedraal - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


OUDTSHOORN: St Salvator Katedraal - 1860 & 1967
Straatadres: Baron van Reedestraat 80, OUDTSHOORN
Posadres: p/a Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2725739
Faks: +27 44 2728908
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Volg ons op FacebookSt Salvator


Volg ons op Twitter StSalvatorterug na bo | back to the top

Koningin van Vrede Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


OUDTSHOORN - BONGOLETHU: Koningin van Vrede Katolieke Kerk
Straatadres: 1ste Laan, Bongolethu, OUDTSHOORN
Posadres: p/a Posbus 364, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2724306 of +27 44 2794083
Faks: +27 44 2720822
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Oudtshoorn: Bridgtonterug na bo | back to the top

St. Niklaas van FlŁe Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


OUDTSHOORN - BRIDGTON: St. Niklaas van FlŁe Katolieke Kerk - 1959
Straatadres: Impalaweg, Bridgton, OUDTSHOOORN
Posadres: Posbus 364, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2724306 of +27 44 2794083
Faks: +27 44 2720822
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrums: Bongolethu: Maria Koningin van Vrede
Institute: Heilige Hart PrimÍre Skool; Heilige Hart Kleuterskool
, Susters van Voorsienigheid

Follow us on FacebookSt Niklaas

terug na bo | back to the topPACALTSDORP: Geografiese verwysing
Sien George: Pacaltsdorpterug na bo | back to the topPARKDENE: Geografiese verwysing
Sien George: Parkdeneterug na bo | back to the top

St. Christopher Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


PLETTENBERGBAAI: St. Christopher Katolieke Kerk - 1966
Straatadres: Kerkstraat 1, PLETTENBERGBAAI
Posadres: Posbus 1698, PLETTENBERGBAAI, 6600
Tel: +27 44 5331316
Faks: +27 44 5336576
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrum: Plettenbergbaai: Kwanokuthulaterug na bo | back to the top

Lumen Christi Pastorale Sentrum - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


PLETTENBERGBAAI: KWANOKUTHULA: Lumen Christi Pastorale Sentrum - 2005
Straatadres: Sishubastraat, KWANOKUTHULA (by die taxi staanplek)
Posadres: p/a Posbus 1698, PLETTENBERGBAAI, 6600
Tel: +27 44 5331316
Faks: +27 44 5330618
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Plettenbergbaai: St. Christopherterug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye


PRINS ALBERT: St. Albert Kapel
Straatadres:
E-pos:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Dysselsdorpterug na bo | back to the top

St. Francis Xavier Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


RIVERSDAL: St. Francis Xavier Katolieke Kerk - 1950
Straatadres:
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Mosselbaai: St. Thomasterug na bo | back to the top

St. Monika Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


ROBERTSON: St. Monica Katolieke Kerk
Straatadres: Bergsigstraat 14, ROBERTSON, 6705
Posadres: Posbus 714, ROBERTSON, 6705
Tel: +27 23 3470464 (Parogiepriester)
Faks: +27 86 7296949 (Parogiepriester)
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Worcester: Christus Koningterug na bo | back to the topROSEMOOR: Geografiese verwysing
Sien George: Rosemoorterug na bo | back to the topSANDHILLS:
Word bedien vanuit De Doornsterug na bo | back to the top

St. Antonius Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


SEDGEFIELD: St. Antonius Katolieke Kerk
Straatadres: H/V Flamingo en Sysie Lane, SEDGEFIELD
Tel: +27 44 3431974
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Knysna: St. Bonifatiusterug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye


STILBAAI:
Straatadres:
Word bedien vanuit Mosselbaai: St. Blaizeterug na bo | back to the top

St. Patrick Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


SWELLENDAM: St. Patrick Katolieke Kerk - 1881
Straatadres: Voortrekstraat 112, SWELLENDAM
Posadres: Posbus 548, SWELLENDAM, 6740
Tel: +27 28 5142105
Faks:
+27 28 5142105
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrums: Bonnievale; Heidelberg; Montagu
Institute: Kapusyne Aanbiddingskloosterterug na bo | back to the topTHEMBALETHU: Geografiese verwysing
Sien George: Thembalethuterug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye


TOUWSRIVIER:
Straatadres:

Word bedien vanuit De Doornsterug na bo | back to the top


Heilige Mis Tye


TULBAGH:
Straatadres:
Word bedien vanuit Ceresterug na bo | back to the topUNIONDALE: Geografiese verwysing
Sien Avontuurterug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye


VICTORIA WES: St. Augustinus Katolieke Kerk - 1955
Straatadres: Richmondstraat 16, VICTORIA WES
Posadres: Posbus 244, VICTORIA WES, 7070
Tel: +27 53 6210715
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Eucharistiese Sentrums: Biesiespoort; Carnarvon; Hutchinson; Melton World; Drie-Suster; Vosburgterug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye


VOSBURG:
Straatadres:
Word bedien vanuit Victoria Westerug na bo | back to the top

St. Bruno Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


WILLOWMORE: St. Bruno Katolieke Kerk
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Dysselsdorpterug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye


WOLSELEY: St. Martin De Porres Katolieke Kerk
Straatadres: Ramanstraat 10, Montana, WOLSELEY
Tel: +27 23 2310421 (Opsigter)
Tel: +27 23 3472116
Faks:
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Word bedien vanuit Ceres:
Onse Liewe Vrou Ten-hemel-opneming Katolieke Kerkterug na bo | back to the top

Christus Koning Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


WORCESTER: Christus Koning Katolieke Kerk - 1922
Straatadres: Porterstraat 3, WORCESTER
Posadres: Posbus 480, WORCESTER, 6849
Tel: +27 23 3470464
Faks: +27
86 7296949
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Institute: Gratitude Kindergartenterug na bo | back to the top

St. Maria Goretti Katolieke Kerk - Bisdom Oudtshoorn

Heilige Mis Tye


WORCESTER: St. Maria Goretti Katolieke Kerk - 1959
Straatadres: Parkerstraat 169, WORCESTER
Posadres: Parkerstraat 169, WORCESTER, 6850
Tel: +27 23 3472116
Faks:
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Institute: RK PrimÍre Skoolterug na bo | back to the top

Heilige Mis Tye


WORCESTER - ZWELETEMBA: Onbevlekte Hart van Maria Katolieke Kerk - 1949
Straatadres:
Posadres: p/a Parkerstraat 169, WORCESTER, 6850
Tel: +27 23 3472116

E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itterug na bo | back to the topZWELETEMBA: Geografiese verwysing
Sien Worcester: Zweletembaterug na bo | back to the top