Bisdomlike Kollege van Raadgewers | Diocesan College of Consultors

Diocesan College of Consulters
Diocesan College of Consulters

Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad Republiek van Suid-Afrika


Hoogeerwaarde Biskop Francisco F. de GouveiaHoogeerw. Biskop Francisco. F. de Gouveia
Rt. Rev. Francisco. F. de GouveiaEerw. Vr. John AtkinsonEerw. Vr. John Atkinson, Vikaris Generaal
Rev. Fr. John Atkinson, Vicar General

(Heraangestel op 25 Mei 2017 | Re-appointed on 25 May 2017 )


Eerw. Vr. Patrick ClaassenEerw. Vr. Patrick Claassen, Deken: Westelike Dekanaat
Rev. Fr. Patrick Claassen, Dean: Western Deanery
(Aangestel op 25 Mei 2017 | Appointed on 25 May 2017 )


Eerw. Vr. Dennis C. Ongansie C.O.Eerw. Vr. Dennis C. Ongansie C.O., Deken: Sentrale Dekanaat
Rev. Fr. Dennis C. Ongansie C.O., Dean: Central Deanery

(Aangestel op 25 Mei 2017 | Appointed on 25 May 2017 )Eerw. Vr. Ashley Orgill OPraemEerw. Vr. Ashley Orgill OPraem., Addisionele lid
Rev. Fr. Ashley Orgill OPraem., Additional member

(Aangestel op 25 Mei 2017 | Appointed on 25 May 2017 )


Eerw. Vr. Enrico ParryEerw. Vr. Enrico V. Parry, Kanselier
Rev. Fr. Enrico V. Parry, Chancellor

(Heraangestel op 25 Mei 2017 | Re-appointed on 25 May 2017 )


Eerw. Vr. Brian WilliamsEerw. Vr. Brian Williams, Deken: Suidelike Dekanaat
Rev. Fr. Brian Williams, Dean: Southern Deanery
(Heraangestel op 25 Mei 2017 | Re-appointed on 25 May 2017 )

 


Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save