Dekanate | Deaneries

Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad Republiek van Suid Afrika

SENTRALE DEKANAAT | CENTRAL DEANERY

(Verkies op 15 Maart 2017 vir 'n tydperk van drie-jaar | Elected on 15 March 2017 for a period of three years)

Eerw. Vr. Dennis C. Ongansie C.O. Deken: Eerw. Vr. Dennis C. Ongansie C.O.
Dean: Rev. Fr. Dennis C. Ongansie C.O.
Posadres | Postal Address: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039610
Faks | Fax: +27 44 2720822
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Eerw. Vr. Enrico V. ParryVisie-Deken: Eerw. Vr. Enrico V. Parry
Vice-Dean: Rev. Fr.  Enrico V. Parry
Tel: +27 44 2791715
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Voorsitter | Chairperson: Me. L. Rhodes
Sel | Cell: +27 74 3589232
[Verkies op 5 September 2015 vir 'n 3 jaar tydperk | Elected on 5 September 2015 for a 3 year period]

Sekretaresse | Secretary: Me. S. Atkinson-Moos
Sel | Cell: +27 74 38381897
[Verkies op 5 September 2015 vir 'n 3 jaar tydperk | Elected on 5 September 2015 for a 3 year period]

SUIDELIKE DEKANAAT | SOUTHERN DEANERY

(Herverkies op 15 Maart 2017 vir 'n tydperk van drie-jaar | Re-elected on 15 March 2017 for a period of three years)

Eerw. Vr. Brian Williams Deken: Eerw. Vr. Brian Williams
Dean: Rev. Fr. Brian Williams
Posadres | Postal Address:  Posbus 149, KNYSNA, 6570
Tel:
+27 44 3821391
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Eerw. Vr. Edward AlkasterVisie-Deken: Eerw. Vr. Edward Alkaster
Vice-Dean:
Rev. Fr. Edward Alkaster
Tel: +27 72 8110600
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Voorsitter | Chairperson: Mnr. Owen West
Sel | Cell: +27 82 8636681
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
[Verkies op 18 Februarie 2017 vir 'n 3 jaar tydperk | Elected on 18 February 2017 for a 3 year period]

Sekretaresse | Secretary: Me. Leela Verity
Sel | Cell: +27 82 4104916
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
[Verkies op 18 Februarie 2017 vir 'n 3 jaar tydperk | Elected on 18 February 2017 for a 3 year period]

WESTELIKE DEKANAAT | WESTERN DEANERY

(Verkies op 15 Maart 2017 vir 'n tydperk van drie-jaar | Elected on 15 March 2017 for a period of three years)

Eerw. Vr. Patrick Claassen Deken: Eerw. Vr. Patrick Claassen
Dean: Rev. Fr. Patrick Claassen
Posadres | Postal Address:  Posbus 548, SWELLENDAM, 6740
Tel: +27 28 5142105
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Eerw. Vr. John MohlakolaVisie-Deken: Eerw. Vr. John Mohlakola
Vice Dean: Rev. Fr. John Mohlakola
Tel: +27  23 3472116 / 23 3562509
E-pos | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Voorsitter | Chairperson: Awaiting information
Tel: +27

Sekretaris | Secretary: Awaiting information
Sel | Cell: +27

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save