Bisdomlike Departemente | Administrasie | Bedieninge | Kapelane • Diocesan Departments | Administration | Ministries | Chaplains

 

http://bisdomoudtshoorn.org/images/bisdomwapen.png

Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town – Republic of South Africa
Suffragane Bisdom van die Provinsie Kaapstad – Republiek van Suid-Afrika

Klik op die afdelingtitel van belang vir verdere inligting. | Click on the section of interest for further information.

Inligting mag verouderd wees. Indien u ons van opgedateerde inligting kan voorsien, stuur gerus 'n e-pos aan die webmeester te This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Information may be outdated. Should you be able to furnish us with updated information, send an e-mail to the webmaster at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skakels op hierdie webblad werk nie in Google Chrome of Firefox nie.
Links on this web page does not work in Google Chrome or Firefox. 

Bisdomlike Administrasie | Diocesan Administration

 Vikaris Generaal | Vicar General

 Kanselier | Chancellor

 Bisdomlike Sekretaresse | Diocesan Secretary

 Finansiëlebestuurder | Financial Manager

Bisdomlike Kommunikasie  | Diocesan Communication

Webmeester | Webmaster
Bisdomlike Nuusblad | Diocesan News

Bisdomlike Pastoraleraad | Diocesan Pastoral Council

Bisdomlike Finansraad | Diocesan Finance Council

Bisdomlike Eiendomsraad | Diocesan Properties Council

Bisdomlike Direkteure | Diocesan Directors

Pouslike Sendinggenootskap | Pontifical Mission Society
Vastydoproep | Lenten Appeal

Bisdomlike Koordineerders | Diocesan Coordinators

Roepings | Vocations

Bisdomlike Kapelane | Diocesan Chaplains

Bisdomlike Kore | Diocesan Choirs
Buitengewone Heilige Kommuniebedienaars | Extraordinary Ministers of Holy Communion
Heilige Hart Genootskap | Sacred Heart Sodality
Jeug en Chiro | Youth and Chiro
Katolieke Mansvereniging | Catholic Men's Union
Katolieke Vrouebond | Catholic Women's League
Korrektiewedienste | Correctional Services
Maria Legioen | Legion of Mary
Permanente Diakens | Permanent Deacons
Regverdigheid en Geregtigheid | Justice & Peace
St. Vincent de Paul Groep | St. Vincent de Paul Group
St. Vincent Pallotti Groep | St. Vincent Pallotti Group
Vroue van St. Anna | Women of St. Anne

Inter-Bisdomlike Huwelikstribunaal | Inter-Diocesan Marriage Tribunal

Jeugsentrums | Youth Centres

Dysselsdorp
Oudshoorn - Bridgton

Kleuterskole & Crèche | Nursery Schools & Crcèches

Beaufort Wes[t]
Ceres
Dysselsdorp
Mosselbaai[bay]
Oudtshoorn - Bridgton
Wolseley
Worcester

Ouetehuise|| Old Age Homes

George

Retrêt & Konferensie Fasiliteite | Retreat & Conference Facilities

Dysselsdorp
George
Oudtshoorn - Bridgton
Swellendam

Skole | Schools

Dysselsdorp
George - Central
George - Rosemoor
Mosselbaai[bay]
Oudtshoorn - Bridgton
Worcester
BISDOMLIKE ADMINISTRASIE DIOCESAN ADMINISTRATION

Vikaris Generaal

Eerw. Vr. J. Atkinson
Posadres: Posbus 215, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8758400
Faks: +27 44 8758400
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vicar General

Rev. Fr. J. Atkinson
Postal address: P. O. Box 215, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8758400
Fax: +27 44 8758400
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Kanselier

Eerw. Vr. E. V. Parry
Posadres: Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
Faks: +27 44 2728902
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chancellor

Rev. Fr. E. V. Parrry
Postal address: P. O. Box 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
Fax: +27 44 2728908
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bisdomlike Sekretaris

Mnr. W. Lamont
Posadres: Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
Faks: +27 44 2728908 
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Diocesan Secretary

Mr. W Lamont
Postal address: P. O. Box 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
Fax: +27 44 2728908 
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Finansiëlebestuurder

Eerw. Vr. E. Parry
Posadres: Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
Faks: +27 44 2728908

Financial Manager

Rev. Fr. E. V. Parrry
Postal address: P. O. Box 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
Fax: +27 44 2728908

BISDOMLIKE KOMMUNIKASIE DIOCESAN COMMUNICATION

Webmeester

Eerw. Vr. V. D. M. Meyer C.O.
Posadres: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039602
Faks: +27 44 2720822
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webmaster

Rev. Fr. V. D. M. Meyer C.O.
Postal address: P. O. Box 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039602
Fax: +27 44 2720822
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bisdomlike Nuusblad

Eerw. Vr. V. D. M. Meyer C.O.
Posadres: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039602
Faks: +27 44 2720822
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Diocesan News

Rev. Fr. V. D. M. Meyer C.O.
Postal address: P. O. Box 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 442039602
Fax: +27 44 2720822
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

BISDOMLIKE PASTORALERAAD

DIOCESAN PASTORAL COUNCIL

Voorsitter: Me. J. Nobel
Posadres: p/a Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715

Sekretaresse: Me. Lenie Rhodes
Posadres: p/a Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620

Chairman: Me. J. Nobel
Postal address: c/o P. O. Box 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715

Secretary: Me. Lenie Rhodes
Postal address: c/o P. O. Box 97, OUDTSHOORN, 6620

BISDOMLIKE FINANSRAAD

DIOCESAN FINANCE COUNCIL

Eerw. Vr. E. V. Parry
Posadres: Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
Faks: +27 44 2728902

Rev. Fr. E. V. Parrry
Postal address: P. O. Box 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
Fax: +27 44 2728908

BISDOMLIKE EIENDOMSSRAAD

DIOCESAN PROPERTIES COUNCIL

Eerw. Vr. E. V. Parry
Posadres: Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
Faks: +27 44 2728902

Rev. Fr. E. V. Parrry
Postal address: P. O. Box 97, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2791715
Fax: +27 44 2728908

BISDOMLIKE DIREKTEURE, PROMOTORS, KAPELANE, LEKE ORGANISASIE, VERENIGINGS EN GENOOTSKAPPE

DIOCESAN DIRECTORS, PROMOTERS, CHAPLAINS, LAY ORGANISATIONS, SOCIETIES AND SODALITIES

Direkteure

Directors

Pouslike Sendinggenootskap

Direkteur: Eerw. Vr. V. D. M. Meyer C.O.
Posadres: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039602
Faks: +27 44 2720822
Sel: +27 84 5809777
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pontifical Mission Society

Director: Rev. Fr. V. D. M. Meyer C.O.
Postal address: P. O. Box 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039602
Fax: +27 44 2720822
Cell: +27 84 5809777
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vastydoproep

Direkteur: Eerw. Vr. V. D. M. Meyer C.O.
Posadres: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039602
Faks: +27 44 2720822
Sel: +27 84 5809777
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lenten Appeal

Director: Rev. Fr. V. D. M. Meyer C.O.
Postal address: P. O. Box 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039602
Fax: +27 44 2720822
Cell: +27 84 5809777
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ko-ordineerders

Coordinators

Roepings

Direkteur: Eerw. Vr. L. Mubiru
Posadres: Posbus 395, BEAUFORT-WES, 6970
Tel: +27 23 4142134
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vocations

Director: Rev. Fr. L. Mubiru
Postal address: P. O. Box 395, BEAUFORT WEST, 6970
Tel: +27 23 4142134
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Kapelane

Chaplains

Bisdomlikekore

Kapelaan: Eerw. Vr. J. Mohlakola
Posadres: Posbus 11285, HEIDERAND, 6511
Tel & Faks: +27 44 6932321

Diocesan Choirs

Chaplain:Rev. Fr. J. Mohlakola
Postal address: P. O. Box 11285, HEIDERAND, 6511
Tel & Fax: +27 44 6932321

Buitengewone Heilige Kommuniebedienaars

Kapelaan: Eerw. Vr. D. W. Dettmer C.O.
Posadres: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039604
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Extraordinary Ministers of Holy Communion

Chaplain:Rev. Fr. D. W. Dettmer C.O.
Postal address: P. O. Box 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039604
E-mail: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Heilige Hart Genootskap

Kapelaan: Eerw. Vr. J. Atkinson
Posadres: Posbus 215, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8758400
Faks: +27 44 8758400
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sacred Heart Sodality

Chaplain: Rev. Fr. J. Atkinson
Postal address: P. O. Box 215, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8758400
Fax: +27 44 8758400
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jeug en Chiro

Kapelaan: Eerw. Vr. D. C. Ongansie C.O.
Posadres: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039610
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sekretaresse:Me. D. Booysen (Kantoorure 14:00 tot 17:00)
Posadres: p/a Posbus 97, OUDTSHOORN, 6620

Tel: +27 44 2791715
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Youth and Chiro

Chaplain: Rev. Fr. D. C. Ongansie C.O.
Postal address: P. O. Box 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039610
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Secretary: Me. D. Booysen (Office hours 14:00 to 17:00)
Postal address: c/o P. O. Box 97, OUDTSHOORN, 6620

Tel: +27 44 2791715
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Katolieke Mansvereniging

Kapelaan: Eerw. Vr. P. Claassen
Posadres: Posbus 149, KNYSNA, 6570
Tel & Faks: +27 44 3821391
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Catholic Men's Union

Chaplain: Rev. Fr. P. Claassen
Postal address: P. O. Box 149, KNYSNA, 6570
Tel & Fax: +27 44 3821391
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Katolieke Vrouebond

Kapelaan: Eerw. Vr. L. D. Mostert C.O.
Posadres: Posbus 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039605
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Catholic Women's League

Chaplain: Rev. Fr.
L. D. Mostert C.O.
Postal address: P. O. Box 407, OUDTSHOORN, 6620
Tel: +27 44 2039605
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Korrektiewedienste

Kapelaan: Die plaaslike Parogiepriester waar die Korrektiewefasiliteit geleë is.

Correctional Services

Chaplain: The local Parish Priest where the Correctional Facility is located.

Maria Legioen

Kapelaan: Vakant
Posadres: 
Tel & Faks: 
E-pos: 

Legion of Mary

Chaplain: Vacant
Postal address: 
Tel & Fax: 
E-mail: 

Permanente Diakens

Kapelaan: Eerw. Vr. J. Strydom
Posadres: Posbus 9050, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8730027
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Permanent Deacons

Chaplain: Rev. Fr. J. Strydom
Postal address: P. O. Box 9050, GEORGE, 6530
Tel: +27 44 8730027
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Regverdigheid en Geregtigheid

Kapelaan: Eerw. Vr. B. Williams
Posadres: Posbus 149, KNYSNA, 6570
Tel & Faks: +27 44 3821391
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Justice and Peace

Chaplain: Rev. Fr. B. Williams
Postal address: P. O. Box 149, KNYSNA, 6570
Tel & Fax: +27 44 3821391
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

St. Vincent de Paul Groep

Kapelaan: Eerw. Vr. H. Swartz
Posadres: Posbus 789, CERES, 6835
Tel: +27 23 3161778

Ko-oordineerder: Ms. C Harding
Posadres: Van Briesie Straat 3, Rosemoor, GEORGE, 6529
Tel: +27 44 875 1726
Sel: +27 71 855 4205
Faks: +27 86 673 1144
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

St. Vincent de Paul Group

Chaplain:Rev. Fr. H. Swartz
Postal address: P. O. Box 789, CERES, 6835
Tel: 
+27 23 3161778

Co-ordinator: Ms. C Harding
Postal adress: 3 Van Briesie Street, Rosemoor, GEORGE, 6529
Tel: +27 44 875 1726
Cell: +27 71 855 4205
Fax: +27 86 673 1144
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

St. Vincent Pallotti Groep

Kapelaan: Eerw. Vr. C. Onwukwe SAC
Posadres: Posbus 515, GEORGE, 6530
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

St. Vincent Pallotti Group

Chaplain:Rev. Fr. C. Onwukwe SAC
Postal address: P. O. Box 515, GEORGE, 6530
E-mail: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vroue van St. Anna

Kapelaan: Eerw. Vr. S. Scheepers
Posadres: Posbus 1698, PLETTENBERGBAAI, 6600
Tel & Faks: +27 44 5331316
E-pos:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Women of St. Anne

Chaplain: Rev. Fr. S. Scheepers
Postal address: P. O. Box 1698, PLETTENBERG BAY, 6600
Tel & Fax: +27 44 5331316
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

INTER-BISDOMLIKE HUWELIKSTRIBUNAAL

INTER DIOCESAN MARRIAGE TRIBUNAL

Geregtelike Vikaris - Aartsbisdom Kaapstad

Posadres: Posbus 2910, KAAPSTAD, 8001
Tel: +27 21 4622417
Faks: +27 21 4619330

Judicial Vicar - Archdiocese of Cape Town

Postal address: P. O. Box 2910, CAPE TOWN, 8001
Tel: +27 21 4622417
Fax: +27 21 4619330

 
Save

Save

Save