Eerw. Vr. Enrico Valentino Parry: Plebaan a

St. Salvator Parogiegemeenskap heet u welkom

Hierdie webtuiste bevat heelwat inligting ten opsigte van ons parogielewe: Inligting wat ons beskikbaar stel hoofsaaklik om twee redes. Eerstens, indien u van die St. Salvator-gemeenskap kennis geneem het en oorweeg om by ons aan te sluit vir lofprysing, is dit ons opregte hoop dat die inligting wat u hier sal vind u sal aanmoedig om op 'n Sondag of gedurende die week by ons te kom aansluit. Tweedens hoop ons dat ons liewe vriende wat deel van ons gemeenskap was en hulself nou in ander oorde bevind, deur middel van die webtuiste met ons in kontak kan bly.

St. Salvator is 'n plek van uitsonderlike prag; merkbaar in sy aanbidding, rituele en musiek en argitektuur. As 'n parogie poog ons om 'n jarelange tradisie van Katolieke geloofsgetuienis in Afrikaans en Engels in Oudtshoorn voort te sit. Dekades lank al is St. Salvator 'n plek waar mense van uiteenlopende lewensomstandighede en -beskouinge deur hul interaksie met mekaar gevind het dat hulle lewens daadwerklik verryk is.

Die toevallige besoeker sal sonder twyfel sien dat die aanbidding van God sentraal staan in dié huis van God. Die kruistoring ruik na die hemele uit as teken van die lofprysing wat God toekom. Tog, oor baie jare heen, het die bedroefdes hier vertroosting gevind, die sondaar vrede, vergifnis en nuwe lewe en die soeker, geloof.

Dit is ons opregte bede dat u God se seëninge deur u besoek aan ons webtuiste sal ontvang en dat die heilige engele u op 'n aardse pelgrimsreis sal vergesel.

Vr. Enrico Valentino Pary: Plebaan

Konsulteer ook:

clik to view | klik om te lees Inligting

clik to view | klik om te lees Geskiedenis

terug na bo | back to the top